Ze względu na to, iż rozmiar i zakres działalności firmy w formie osoby prawnej i fizycznej może być bardzo różny, prosimy o wypełnienie i wysłanie załączonego formularza z informacjami o Państwa firmie. Pomoże nam to przygotować dla Państwa optymalną ofertę cenową.

Formularz ofertowy

Opłaty za nasze usługi  naliczamy w sposób zryczałtowany na podstawie umowy.

Dokumenty źródłowe są dostarczane do naszego biura przez osoby wyznaczone do kontaktu przynajmniej dwa razy w miesiącu. Po zamknięciu roku i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego dokumenty są oddawane do archiwum firmy.