Jesteśmy firmą istniejącą od lutego 1993 roku, kiedy to zostaliśmy zarejestrowani jako spółka cywilna w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu pod numerem 3118/01, 3119/01.

Działamy na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz norm wykonywania zawodu uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Współwłaścicielami Biura Bilans są:

Grażyna Kutrzuba – biegły rewident

pdfGrażyna Kutrzuba - zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów - PDF54.74 KB

Halina Nowak – biegły rewident

pdfHalina Nowak - zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów - PDF54.76 KB

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami biura rachunkowego BILANS SC są zarówno spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Prowadzimy działalność w następujących zakresach:

  • badanie sprawozdań finansowych.
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS

Promocja

Nasze biuro księgowe oferuje kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: obsługa księgowa, obsługa kadrowo – płacowa oraz usługi doradcze. Na naszą obsługę księgową składa się wiele elementów. Reprezentujemy m. in. klienta w urzędach, sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe, sporządzamy deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego, deklaracje do ZUS, sprawozdawczość GUS.

W zakresie usług kadrowo płacowych nasze biuro rachunkowe prowadzi dokumentację kadrową  w zakresie  umów o pracę, deklaracje ZUS i rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników po wypowiedzenia i rozwiązanie stosunku pracy.

Nasze biuro rachunkowe oferuje również usługi doradcze, takie jak: porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych, doradztwo w zakresie obciążeń podatkowych, przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń.

Działalność biura rachunkowego objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług w PZU.