Licencja Freepik - Darmowe do użytku osobistego i komercyjnego z uznaniem autorstwa. 

Autorzy zdjęć

Slider strony frontowej:

Zdjęcie nagłówków wszystkich stron, poza startową: